สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ONE เซ็นสัญญาคว้า ร่วมสังกัด!!

ซึ่งก็ได้เรียกว่…